PRAWO SPADKOWE

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w zakresie prawa spadkowego. Doradzamy klientom w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących spraw spadkowych.
Nasze działania koncentrują się m.in. wokół:

  1. Sporządzania wniosków o stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku i późniejszej reprezentacji przed sądem;
  2. Procedury związanej ze sporządzaniem spisu inwentarza;
  3. Doradztwa związanego z dochodzeniem zachowku;
  4. Wsparcia klienta w sytuacji przyjęcia spadku wraz z długami oraz doradzaniem jak uniknąć dziedziczenia długów.

 

„Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit (D. 50.16.24, 50.17.62)” – Spadkobranie to nic innego, jak sukcesja w całości prawa, jakie miał zmarły