PRAWO KARNE

Świadczymy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa karnego oraz wykroczeń. Nasze działania obejmują:

  1. Reprezentowanie pokrzywdzonych w procesie karnym;
  2. Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
  3. Obrona w sprawach o wykroczenia;
  4. Doradztwo na każdym etapie postępowania karnego czy w sprawach o wykroczenia.

 

„Absolutus sententia iudicis praesumitur innocens” – Uwolniony na mocy wyroku sądowego uchodzi za niewinnego