PRAWO GOSPODARCZE I SPÓŁEK HANDLOWYCH

Jako członkowie organów nadzoru spółek kapitałowych, doskonale znamy specyfikę prowadzenia i funkcjonowania spółek prawa handlowego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, świadczymy pomoc prawną w zakresie:

  1. Przygotowywania projektów umów, w tym uwzględniające problematykę autorskich praw majątkowych;
  2. Doradztwa w trakcie opracowywania statutów, aktów założycielskich, regulaminów;
  3. Rozpoczęcia działalności gospodarczej czy rejestracją spółek prawa handlowego;
  4. Bieżąca obsługa przedsiębiorców.

 

„Pacta sunt servanda (ad D. 2.14.7.7)” – Umów należy dotrzymywać.