PRAWO NIERUCHOMOŚCI I PRAWO LOKALOWE

Prowadzimy kompleksowe doradztwo związane z prawem własności nieruchomości. Nasze działania obejmują:

  1. Opiniowanie umów przeniesienia własności nieruchomości oraz umów deweloperskich ( w tym analiza ksiąg wieczystych ) oraz pomoc w ich negocjowaniu;
  2. Reprezentację w sporach dotyczących ochrony prawa własność;
  3. Kompleksową obsługę w zakresie podziału nieruchomości ( w tym opłat adiacenckich, czy rent planistycznych ), z tytułu użytkowania wieczystego a także dotyczące przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości;
  4. Doradztwo i reprezentacjach w sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych, w tym w sprawach o eksmisję;
  5. Analiza możliwości zagospodarowania terenu pod przyszłą inwestycję zgodnie z obowiązującymi aktami prawa miejscowego;
  6. Sporządzanie umów najmu lokalu mieszkalnego a także opiniowanie i doradztwo w zakresie zawierania i rozwiązywania tych umów.

 

„Cuius est solaum, eius est usque ad coelum” – Komu przypada grunt, temu przypada (i nad gruntem) aż po niebo