OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych świadczymy na rzecz podmiotów przetwarzających dane osobowe w ramach swojej działalności. Zakres usług obejmuje m.in.:

  1. Przygotowanie i opiniowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych wymaganej przez właściwe przepisy, w tym polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  2. Doradztwo w procesie rejestracji zbiorów danych osobowych,
  3. Opiniowanie regulaminów w zakresie stosowanych zasad ochrony danych osobowych użytkowników,
  4. Przygotowywanie lub opiniowanie umów o powierzenie podmiotom trzecim przetwarzania danych osobowych,
  5. Audyt zgodności z RODO.