PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Świadczymy pomoc prawną oraz reprezentujemy klientów w następujących sprawach o:

  1. Rozwód ( w tym z orzekaniem o winie);
  2. Separację;
  3. Podział majątku wspólnego rozwiedzionych małżonków;
  4. Alimenty na dzieci jak również współmałżonka, ich podwyższenie, zabezpieczenie na czas postępowania rozwodowego, egzekucja;
  5. Ustalenie kontaktów z dziećmi.

 

„Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur (ad D. 1.5.7)” – Dziecko poczęte uważa się za już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść.