Zespół

Zespół AD REM Kancelarii Radców Prawnych tworzą jej założycielki mec. Natalia Sieracka oraz mec. Paulina Popielewska.

AD REM Kancelaria Radców Prawnych stanowi przejaw ich dotychczasowej współpracy oraz realizację zawodowych planów i chęci rozwoju.

Czteroletnia, codzienna wspólna praca przy obsłudze jednostki samorządu terytorialnego, pozwoliła zespołowi poznać swoje mocne strony oraz radzić sobie wspólnie w nierzadko trudnych i stresujących sytuacjach. Wzajemne wsparcie, możliwość dyskusji, zrozumienie, a także uzupełnianie się nawzajem oraz wypracowanie jasnych zasad współpracy, powodują że wspólne prowadzenie kancelarii prawniczej jest ich zrozumiałym efektem.

Radca prawny Solec Kujawski

 Natalia Sieracka

Założycielka kancelarii,  wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, pod nr BD-1453. Egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym złożyła w 2017 r. Ukończyła Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji. Studia łączyła z pracą zawodową, zdobywając jednocześnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

Obsługę jednostki samorządu terytorialnego rozpoczęła w 2014 r. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych zdobyte podczas aplikacji radcowskiej w renomowanej Kancelarii Radców Prawnych a także osób indywidualnych poprzez świadczenie pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnych porad prawnych. Uczestniczyła w organizowanej przez KRRP, ogólnopolskiej akcji Niebieski Parasol, podczas której radcowie prawni udzielają bezpłatnych porad prawnych. Od 2017 r. pełni również funkcję członka rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprawnie posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.

Paulina Popielewska

Założycielka kancelarii, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, pod nr BD-1275. Egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym złożyła w 2014 r. Ukończyła Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji. Już podczas studiów rozpoczęła pracę w administracji publicznej, zdobywając doświadczenie m.in. w sprawach związanych z najmem lokali, udzielaniem zamówień publicznych, weryfikowaniem aktów prawnych wydawanych przez organy gminy, decyzji administracyjnych oraz występując w charakterze pełnomocnika przed sądami i innymi organami orzekającymi, w tym Krajową Izbą Odwoławczą. Po zdanym egzaminie zawodowym rozpoczęła pracę na stanowisku radcy prawnego. Obsługę jednostki samorządu terytorialnego łączyła w 2016 r. ze świadczeniem usług w punkcie nieodpłatnych porad prawnych. Wielokrotnie uczestniczyła w organizowanej przez KRRP, ogólnopolskiej akcji Niebieski Parasol, podczas której radcowie prawni udzielają bezpłatnych porad prawnych. Od 2017 r. pełni również funkcję członka rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprawnie posługuje się językiem angielskim.