PRAWO ADMINISTRACYJNE

W związku z doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej jednostki samorządu terytorialnego, prawo administracyjne stanowi kluczową specjalizację naszej Kancelarii. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w bardzo szerokim zakresie. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne oraz reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, a także przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zakres usług obejmuje między innymi:

  1. Reprezentację przed organami administracyjnymi, w tym przed organami nadzoru budowlanego w trakcie całego procesu budowlanego;
  2. Prowadzenie postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  3. Kompleksowe doradztwo w trakcie toczących się postępowań administracyjnych m.in. w zakresie prawa ochrony środowiska czy planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

„Magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum (recte dici potest)” – (Z całą słusznością można powiedzieć, że) urzędnik jest mówiącym prawem, prawo zaś niemym urzędnikiem