WINDYKACJA

Nasza Kancelaria wpiera Klientów, którzy borykają się z kontrahentami unikającymi terminowych płatności czy kontrahentami niewypłacalnymi.
Wyznając zasadę uczciwości w obrocie gospodarczym, świadczymy pomoc prawną w zakresie:

  1. Przygotowywania wezwań do zapłaty i pozwów o zapłatę, w tym pozwów w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
  2. Kompleksowej obsługi prawnej związanej z dochodzeniem należności;
  3. Doradztwo i pomoc prawną na etapie postępowania egzekucyjnego;
  4. Nadzoru na egzekucją komorniczą;
  5. Procedury związanej ze zgłoszeniem dłużnika do Krajowego Rejestru Długów czy Biura Informacji Gospodarczej.

 

„Executio iuris non habet iniuriam (D. 47.10.13.1)” – Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem.