PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Mając na uwadze istotę problemów pojawiających się na linii pracodawca – pracownik świadczymy pomoc prawną w zakresie:

  1. Doradzania w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
  2. Reprezentowania w sądach pracy;
  3. Przygotowywanie umów o pracę a także umów cywilnoprawnych ( świadczenie usług, zlecenie, umowa agencyjna) z klauzulą poufności oraz zakazu konkurencji w trakcie i po rozwiązaniu stosunku pracy;
  4. Sporządzania i opiniowania regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz układów zbiorowych pracy,
  5. Przygotowywanie i doradztwo w zakresie odwołań do decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

„Ignorantia iuris nocet” – nieznajomość prawa szkodzi