Radcy Prawni

Paulina Popielewska-Konecka

 

Założycielka kancelarii, radca prawny – wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, pod nr BD-1275. Egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym złożyła w 2014 r. Ukończyła Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji. Już podczas studiów rozpoczęła pracę w administracji publicznej, zdobywając doświadczenie m.in. w sprawach związanych z najmem lokali, udzielaniem zamówień publicznych, weryfikowaniem aktów prawnych wydawanych przez organy gminy, decyzji administracyjnych oraz występując w charakterze pełnomocnika przed sądami i innymi organami orzekającymi, w tym Krajową Izbą Odwoławczą. Po zdanym egzaminie zawodowym rozpoczęła pracę na stanowisku radcy prawnego. Obsługę jednostki samorządu terytorialnego łączyła w 2016 r. ze świadczeniem usług w punkcie nieodpłatnych porad prawnych. Wielokrotnie uczestniczyła w organizowanej przez KRRP, ogólnopolskiej akcji Niebieski Parasol, podczas której radcowie prawni udzielają bezpłatnych porad prawnych. Od 2017 r. pełni również funkcję członka rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprawnie posługuje się językiem angielskim.

 

Natalia Sieracka

 

Założycielka kancelarii, radca prawny – wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, pod nr BD-1453. Egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym złożyła w 2017 r. Ukończyła Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji. Studia łączyła z pracą zawodową, zdobywając jednocześnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

Obsługę jednostki samorządu terytorialnego rozpoczęła w 2014 r. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych zdobyte podczas aplikacji radcowskiej w renomowanej Kancelarii Radców Prawnych a także osób indywidualnych poprzez świadczenie pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnych porad prawnych. Uczestniczyła w organizowanej przez KRRP, ogólnopolskiej akcji Niebieski Parasol, podczas której radcowie prawni udzielają bezpłatnych porad prawnych. Od 2017 r. pełni również funkcję członka rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprawnie posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.