O nas

Biuro Radców Prawnych w Solcu Kujawskim

 

O Kancelarii

 

Naszym celem jest pomoc prawna Klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom.

Patrzymy kompleksowo na problemy Klientów, zapewniając fachowe wsparcie oraz proponując skuteczne rozwiązanie.

Zgodnie z przyjętą nazwą, Kancelarii Radców Prawnych AD REM (łac. do rzeczy!) przyświeca idea, aby swoją pracą opartą na wiedzy i dotychczasowemu doświadczeniu, działać profesjonalnie i rzeczowo a przedstawiane przez Klientów sprawy rozwiązywać w prosty i zadowalający Ich sposób.

Proponujemy, według Państwa potrzeb, stałą pomoc prawną lub indywidualne doradztwo w konkretnych zagadnieniach.

Dzięki pomocy prawnej Kancelarii Radców Prawnych AD REM Klienci indywidualni zyskają poczucie bezpieczeństwa a przedsiębiorcy zapewnią sobie sprawne i efektywne prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Zespół

 

Zespół AD REM Kancelarii Radców Prawnych tworzą jej założycielki mec. Natalia Sieracka oraz mec. Paulina Popielewska-Konecka.

AD REM Kancelaria Radców Prawnych stanowi przejaw ich dotychczasowej współpracy oraz realizację zawodowych planów i chęci rozwoju.

Czteroletnia, codzienna wspólna praca przy obsłudze jednostki samorządu terytorialnego, pozwoliła zespołowi poznać swoje mocne strony oraz radzić sobie wspólnie w nierzadko trudnych i stresujących sytuacjach. Wzajemne wsparcie, możliwość dyskusji, zrozumienie, a także uzupełnianie się nawzajem oraz wypracowanie jasnych zasad współpracy, powodują że wspólne prowadzenie kancelarii prawniczej jest ich zrozumiałym efektem.

 

Podstawowy zakres usług obejmuje

 

§ PRAWO CYWILNE
– w tym sprawy spadkowe, o zapłatę, dot. własności nieruchomości i lokali mieszkalnych, odszkodowania, windykacja należności, ochrona praw konsumenta,

§ PRAWO RODZINNE
– w tym sprawy o rozwód i separację, alimenty, ustalanie kontaktów z dziećmi, podział majątku małżeńskiego,

§ PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
– w tym sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia, odwołania do sądu pracy,

§ PRAWO GOSPODARCZE I SPÓŁEK HANDLOWYCH
– w tym przygotowywanie projektów umów i statutów, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, sprawy związane z rejestracją spółek prawa handlowego, bieżąca obsługa przedsiębiorców,

§ PRAWO ADMINISTRACYJNE
– w tym odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądów administracyjnych,

§ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
– w tym upadłość konsumencka,

§ PRAWO KARNE I WYKROCZENIA
– reprezentowanie pokrzywdzonych w procesie karnym, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, obrona w sprawach o wykroczenia.

 

Przejdź do oferty