Obsługa osób fizycznych

Oferujemy pomoc prawną osobom fizycznym, w szczególności porady prawne oraz pomoc z następujących dziedzin:

Prawo cywilne, spadkowe i rodzinne

 • Sprawy o rozwód,
 • Sprawy spadkowe ( stwierdzenie nabycia spadku, zachowek,  dział spadku),
 • Dochodzenie roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, w tym w stosunku do zakładów ubezpieczeniowych,
 • Obsługa w postępowaniach sądowych zwykłych, nakazowych i upominawczych,
 • Pomoc prawna w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
 • Pomoc w toku postępowań egzekucyjnych,
 • Windykacja należności, tj.  reprezentowanie klientów przed wytoczeniem sprawy, przed sądami oraz w toku postępowania egzekucyjnego.

Nieruchomości

 • Odzyskiwanie nieruchomości warszawskich,
 • Zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub odszkodowań za wywłaszczenie,
 • Reprezentowanie osób  w sporach dotyczących wad budynków w stosunku do firm budowlanych oraz deweloperów,
 • Due diligence nieruchomości (audyt prawny nieruchomości),
 • Opiniowanie umów zawieranych z deweloperami,
 • Pomoc w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz spółdzielniami mieszkaniowymi,
 • Opracowywanie umów najmu lokali, w tym umów najmu okazjonalnego,
 • Przygotowywanie projektów umów sprzedaży nieruchomości,
 • Obsługa prawna inwestycji budowlanych.

Prawo karne

 • Obrona w postępowaniach karnych,
 • Reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń majątkowych od sprawców przestępstw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *