Obsługa prawna przedsiębiorców

W ofercie kompleksowa obsługa prawna firm woj. kujawsko-pomorskie.  Nasza kancelaria prawna w Solcu Kujawskim świadczy m.in. usługi z zakresu:

Prawo handlowe (korporacyjna obsługa spółek)

 • Obsługa korporacyjna spółek – zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, posiedzenia rad nadzorczych i zarządów,
 • Zakładanie spółek i rozpoczynanie działalności gospodarczej w tym przygotowywanie projektów umów spółek prawa handlowego oraz statutów,
 • Likwidacja, łączenie oraz przekształcanie spółek.
 • Opracowywanie zmian statutów i umów spółek, umarzania i zastawiania udziałów i akcji oraz obrotu udziałami i akcjami,
 • Przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Analiza odpowiedzialności członków zarządu lub oraz wspólników za zobowiązania spółek.

Nieruchomości

 • Due diligence nieruchomości (audyt prawny nieruchomości),
 • Przygotowywanie koncepcji nabywania oraz regulowania stanu prawnego nieruchomości obciążonych hipotekami oraz innymi roszczeniami osób trzecich,
 • Obsługa prawna przy przygotowywaniu i realizacji projektów budowlanych (obsługa inwestycji budowlanych),
 • Przygotowywanie umów o roboty budowlane oraz o projekty architektoniczne oraz umów deweloperskich,
 • Obsługa prawna przy komercjalizacji powierzchni handlowych.

Prawo cywilne

 • Obsługa o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie windykacji należności w postępowaniach sądowych zwykłych, nakazowych i upominawczych,
 • Ocena ryzyka oraz doradztwo w zakresie najkorzystniejszego zakończeniu sporu,
 • Zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych i układowych,
 • Opracowywanie umów oraz  weryfikacja propozycji przedstawianych przez drugą stronę,
 • Opracowywanie strategii negocjacyjnych oraz udział w rokowaniach,
 • Wydawanie opinii w zakresie praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy, w tym wskazywanie potencjalnych zagrożeń,
 • Opracowywanie wzorców umownych oraz regulaminów stosowanych w masowym obrocie gospodarczym, w tym regulaminów sklepów internetowych,
 • Analiza umów oraz regulaminów pod względem zgodności z najnowszymi regulacjami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumentów,
 • Kompleksowe opracowywanie dokumentacji przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach sieci MLM (multi-level marketing),

Prawo administracyjne

 • Przygotowywanie wniosków w postępowaniach przed urzędami, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, podatkowego, celnego oraz zwrotu nieruchomości,
 • Kompleksowa obsługa prawna przy realizacji projektów budowlanych (gromadzeniu dokumentacji wymaganej dla otrzymania pozwoleń budowlanych itp.),
 • Przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych.

Prawo upadłościowe oraz egzekucja

 • Analiza przesłanek ogłoszenia upadłości przedsiębiorców,
 • Opracowywanie strategii wdrożenia procedury upadłościowej, w tym wniosku o upadłość,
 • Zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • Reprezentacja w toku postępowania upadłościowego,
 • Prowadzenie rokowań z wierzycielami, jak również z syndykiem,
 • Reprezentacja w toku postępowań egzekucyjnych,

Prawo pracy

 • Przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o świadczenie usług,
 • Opracowywanie regulaminów pracy,
 • Reprezentowanie w sporach z pracownikami przed sądami,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *